letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Údavy

120 

   Sbor dobrovolných hasičů v Údavech pracuje již od roku 1902 a stále je nezastupitelnou složkou v životě obce. Dnes je vlastně jedinou organizací, která v naší vesničce vyvíjí činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské. Prvotní je samozřejmě preventivní práce v oblasti ochrany majetku před požáry a s tím související péče o techniku, dále pak účast na soutěžích v požárním sportu, kde se procvičují a upevňují hasičské dovednosti. Tyto stránky by měly být pro vás průvodcem rozmanitým spektrem práce SDH. Z mnoha aktivit, jež pořádáme každoročně, uveďme aspoň tyto:

  • soutěže v požárním útoku PS 8 za účasti mnoha sborů z okolí
  • sportovní turnaje ve stolním tenisu, nohejbalu a malé kopané
  • rybářské závody
  • společná setkání u příležitosti pálení čarodějnic, posvícení či Silvestra

Společné foto

Pravidelně se účastníme soutěží v požárním sportu v okolí a dosáhli jsme již řady úspěchů včetně vítězství v některých z nich, a to v kategoriích mužů, žen i veteránů. V první dekádě tohoto století pracoval u nás i velmi úspěšný Oddíl mladých hasičů, z kterého vzešla většina členů dnešních prvních družstev mužů i žen. Náš sbor byl za svou aktivní činnost již několikrát oceněn Okresním sdružením hasičů ČMS. Mimo své hlavní aktivity provozujeme i malou hasičskou hospůdku „U lípy", kde se pravidelně setkáváme a pořádáme i porady a schůze. Je součástí sportovního a společenského areálu v budově bývalé školy a v její blízkosti.

Protože Údavy jsou malou obcí – místní částí Ždírce nad Doubravou, nemají vlastní samosprávu. Přesto tu pracuje Osadní výbor, který pomáhá Městskému úřadu orientovat se v problematice života zdejších občanů. Proto na našich stránkách je i oddíl věnovaný Osadnímu výboru, ve kterém najdete informace o jeho činnosti a můžete kontaktovat jeho členy. Snad i stránky věnované obci a její historii budou pro naše čtenáře přínosem.

Aktuality

10.3.2024 a hlavně se dosyta pobavili více...
1.3.2024 sběrna opět připravena na vysloužilé spotřebiče více...
22.2.2024 jak jezdí řidiči více...

Kalendář akcí

přijďte pomoci s úklidem okolo obce více...
přihlaste se do 8. května 2024 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom