letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Údavy

120 

   Sbor dobrovolných hasičů v Údavech pracuje již od roku 1902 a stále je nezastupitelnou složkou v životě obce. Dnes je vlastně jedinou organizací, která v naší vesničce vyvíjí činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské. Prvotní je samozřejmě preventivní práce v oblasti ochrany majetku před požáry a s tím související péče o techniku, dále pak účast na soutěžích v požárním sportu, kde se procvičují a upevňují hasičské dovednosti. Tyto stránky by měly být pro vás průvodcem rozmanitým spektrem práce SDH. Z mnoha aktivit, jež pořádáme každoročně, uveďme aspoň tyto:

  • soutěže v požárním útoku PS 8 za účasti mnoha sborů z okolí
  • sportovní turnaje ve stolním tenisu, nohejbalu a malé kopané
  • rybářské závody
  • společná setkání u příležitosti pálení čarodějnic, posvícení či Silvestra

Společné foto

Pravidelně se účastníme soutěží v požárním sportu v okolí a dosáhli jsme již řady úspěchů včetně vítězství v některých z nich, a to v kategoriích mužů, žen i veteránů. V první dekádě tohoto století pracoval u nás i velmi úspěšný Oddíl mladých hasičů, z kterého vzešla většina členů dnešních prvních družstev mužů i žen. Náš sbor byl za svou aktivní činnost již několikrát oceněn Okresním sdružením hasičů ČMS. Mimo své hlavní aktivity provozujeme i malou hasičskou hospůdku „U lípy", kde se pravidelně setkáváme a pořádáme i porady a schůze. Je součástí sportovního a společenského areálu v budově bývalé školy a v její blízkosti.

Protože Údavy jsou malou obcí – místní částí Ždírce nad Doubravou, nemají vlastní samosprávu. Přesto tu pracuje Osadní výbor, který pomáhá Městskému úřadu orientovat se v problematice života zdejších občanů. Proto na našich stránkách je i oddíl věnovaný Osadnímu výboru, ve kterém najdete informace o jeho činnosti a můžete kontaktovat jeho členy. Snad i stránky věnované obci a její historii budou pro naše čtenáře přínosem.

Aktuality

30.6.2024 účast, počasí, výkony více...
2.6.2024 opožděně padesátiny více...
20.5.2024 hrady, lodě, podzemí... více...

Kalendář akcí

18. ročník je za dveřmi více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom