letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Okrsková soutěž 2018 v Podmoklanech

   V sobotu 12.5.2018 od 11 hod. se v Podmoklanech bude konat okrsková soutěž. Pokud se nezúčastníte aktivně (v což doufáme), přijďte aspoň povzbudit naše borce. Propozice akce:

ORGANIZAČNÍ  ZAJIŠTĚNÍ  OKRSKOVÉ  SOUTĚŽE – OKRSEK č.4

 

Pořadatel soutěže:               SDH Podmoklany

 Místo a datum konání:        Hasičské sportoviště Podmoklany  -  12.5.2018

 Soutěžní disciplíny:            -běh na 100 m překážek, všechna družstva max. 2 soutěžící

                                            -2 pokusy lepší čas se počítá

                                            - požární útok, 7 soutěžících, 2 pokusy

Družstvo může mít 2 členy mladší 18ti let, ne však mladší 15ti let ke dni konání soutěže.    Pokud má sbor 2 družstva, může použít dva členy dvakrát. Všechny disciplíny budou probíhat dle pravidel požárního sportu. Při startu požárního útoku může být stříkačka nastartovaná.

Po skončení pokusu (útoku) musí být sací vedení sešroubováno. Rozpojeno může být až na pokyn rozhodčího! Pro plnění všech disciplín si soutěžící přivezou svůj materiál.

Ústroj pro plnění disciplín:   Jednotný (celé družstvo) pracovní stejnokroj a opasek nebo

                                              sportovní oděv. Ochranná přilba.

Obuv:                                    Kožená kotníková nebo gumová a holeňová sportovní obuv.

                                              Mohou být i tretry, nesmí být kopačky!

Běh na 100 metrů překážek. Sportovní nebo pracovní stejnokroj, sportovní pevná obuv nebo

                                              pracovní obuv.

Protest:                                  Je možné podat do 10ti minut od ukončení pokusu, a to písemně.

                                              Podává vedoucí družstva rozhodčímu disciplíny a to pouze proti

                                              nesprávnému rozhodnutí a poškození vlastního družstva.

Startovní pořadí:                   Bude vylosované podle příjezdu jednotlivých družstev.

Program soutěže:                  Prezence:    10:00 – 10:45 hod.

                                              Zahájení:    11:00 hod.

Pořadatel a velitel soutěže upozorňuje soutěžící na dodržování pokynů rozhodčích a bezpečnost práce.

 Výbor okrsku č. 4

 Za pořadatele:                        Velitel soutěže:                       Hlavní rozhodčí:

Růžička J.                               Štěrba K. st.                            Rothanzl M.

 

Překážky zajistí:   SDH Podmoklany

Zajištění vody pro požární útoky:     SDH Podmoklany

Terče zajistí:    SDH Ždírec nad Doubravou                                    

Velitel soutěže: Štěrba K. st.

Hlavní rozhodčí: Rothanzl M.

Hlavní rozhodčí disciplíny požární útok:    Stehno M.

Pomocný rozhodčí u základny (startér):      Vavroušek P.

Pomocný rozhodčí u nástřikové čáry:  SDH Podmoklany

Hlavní rozhodčí disciplíny 100 m. překážek:  Kafka R.

Startér disciplíny 100 m. překážek:  Vavroušek M.

Bariéra:  Kudláček L.

Kladina:  Malinský D.

Rozdělovač:  Štěrba K. st.

Spojení hadic:  Štěrba K. ml.

Hlavní časoměřič:  Moravec J., Cimpl, Hanč S.

Zdravotník:    SDH Podmoklany

Zapisovatel: Šťastná V.

Pomocný zapisovatel: SDH Podmoklany, SDH Sobiňov

Kategorie:    1) muži + 100 m překážek + požární útok (postupové)

                     2) muži požární útok

                     3) ženy + 100 m překážek + požární útok (postupové)

                     4) smíšená družstva ženy + muži, legendy

Aktuality

10.3.2024 a hlavně se dosyta pobavili více...
1.3.2024 sběrna opět připravena na vysloužilé spotřebiče více...
22.2.2024 jak jezdí řidiči více...

Kalendář akcí

přihlaste se do 8. května 2024 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom