letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Zprávy z jednání Osadního výboru

Na jednání Osadního výboru byla projedná na tato témata:

  1. Akce Čistá Vysočina – členové Osadního výboru se shodli na zaslání přihlášky na tuto akci, která proběhne 19. 4. 2013 od 16 h (pokud počasí dovolí). O organizaci a průběhu akce budeme informovat do konce března.
  2. Bohuslav Němec nás upozornil na skladování dřeva apod. na pozemcích města – pro tyto účely město Ždírec tyto pozemky pronajímá.
  3. Všichni členové osadního výboru souhlasí se zákazem podomního prodeje v obci (pokud bude vyhlášen městem  Ždírec  nad Doubravou).
  4. Vypouštění slepic na veřejné prostranství  způsobuje znečištění a poškozování  obecních i soukromých prostor ostatních obyvatel. Proto žádáme občany, aby si svoji drůbež drželi na svých pozemcích a nezpůsobovali škody obci ani spoluobčanům. Totéž platí o majitelích psů, kteří by měli uklízet exkrementy po svých čtyřnohých miláčcích a hlavně je nevenčit na nevhodných místech – např. na dětském hřišti u školy apod.
  5. Veřejná schůze se zástupci MÚ a spoluobčany o veškerých otázkách života obce proběhne v květnu 2013 (termín bude včas upřesněn). V dubnu se budou v sále hasičské hospůdky vyměňovat okna, podlahová krytina a poté se bude malovat.

Celý zápis najdete v sekci Osadní výbor - dokumenty a zprávy

 

Aktuality

19.4.2021 přece jen uklidíme okolo naší vsi více...
25.3.2021 potíže se zvoněním snad skončily více...
7.3.2021 všem údavským ženám více...
4.2.2021 čerstvý sedmdesátník více...

Kalendář akcí

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH