letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Zprávy z jednání Osadního výboru

Na jednání Osadního výboru byla projedná na tato témata:

  1. Akce Čistá Vysočina – členové Osadního výboru se shodli na zaslání přihlášky na tuto akci, která proběhne 19. 4. 2013 od 16 h (pokud počasí dovolí). O organizaci a průběhu akce budeme informovat do konce března.
  2. Bohuslav Němec nás upozornil na skladování dřeva apod. na pozemcích města – pro tyto účely město Ždírec tyto pozemky pronajímá.
  3. Všichni členové osadního výboru souhlasí se zákazem podomního prodeje v obci (pokud bude vyhlášen městem  Ždírec  nad Doubravou).
  4. Vypouštění slepic na veřejné prostranství  způsobuje znečištění a poškozování  obecních i soukromých prostor ostatních obyvatel. Proto žádáme občany, aby si svoji drůbež drželi na svých pozemcích a nezpůsobovali škody obci ani spoluobčanům. Totéž platí o majitelích psů, kteří by měli uklízet exkrementy po svých čtyřnohých miláčcích a hlavně je nevenčit na nevhodných místech – např. na dětském hřišti u školy apod.
  5. Veřejná schůze se zástupci MÚ a spoluobčany o veškerých otázkách života obce proběhne v květnu 2013 (termín bude včas upřesněn). V dubnu se budou v sále hasičské hospůdky vyměňovat okna, podlahová krytina a poté se bude malovat.

Celý zápis najdete v sekci Osadní výbor - dokumenty a zprávy

 

Aktuality

4.9.2020 přesouvá se na 10.10.2020 více...
30.8.2020 come back týmu "Nesejdem se" více...
17.8.2020 ve Stříteži pod Křemešníkem více...
17.8.2020 a ukázku práce hasičů s naší účastí více...

Kalendář akcí

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH