letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Zprávy Osadního výboru

  •  V minulém týdnu navštívili zástupci OV Údavy N. Turnhöferová, O. Milt a B. Němec, posíleni o Otu Formánka, starostu města J. Martince. Důvodem schůzky byly informace o stavu příprav pro stavbu budoucí cyklostezky Údavy - Ždírec n. D. Je to už přes rok a......tak jsme prostřednictvím Oty Formánka nabídli pomoc při projektových pracech, případně i v jiných rovinách. Po vzájemném osvětlení situace starosta města přislíbil ustavit pracovní skupinu, která se bude projektem zabývat.
  •  Den poté jsme byli přítomni zasedání zastupitelstva města. Z jeho jednání vybíráme několik faktů, které se týkají naší obce:

...díky naší aktivitě byl údavský křížek na návsi zařazen do vyjmenovaných významných památek regionálního významu, čímž bychom se mohli dočkat v budoucnu dotace na jeho opravu

...č.p. 7 ( Pavlíkovo ) by mělo být do léta koupeno městem, smlouva o koupi je podepsána. V dubnu se bude konat dražba, jak se můžete dočíst na úřední desce MÚ Ždírec n.D.

...opravy v budově bývalé školy ( okna, podlaha v sále...) začnou ve druhém týdnu měsíce dubna. Firmy k akci jsou již vybrány

...v diskusi je návrh na zákaz podomního prodeje na území obce ( jako např. ve Velkých Pavlovicích ). Jaký na to máte názor? Dejte nám vědět, co si myslíte, abychom Vaše názory mohli předat zastupitelům

...a na závěr radostnou zprávu - Roman Pátek, odchovanec našeho SDH, byl zastupitelstvem jenovám velitelem Jednotky požární ochrany ve Ždírci n.D. Blahopřejeme!!!

...zápis z jednání zastupitelstva najdete zde

Kalendář akcí

se zástupci města více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH