letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Zástupci Osadního výboru na MěÚ

Před zasedáním zastupitelstva Ždírce n. D., které se koná ve čtvrtek 20.2.2014 od 17ti hodin, navštívili zástupci OV Údavy Naďa Turnhöferová a Olda Milt zástupce města na informativní schůzce. Starosta J. Martinec a místostarosta B. Nikl odpovídali na naše všetečné dotazy a informovali o krocích, které se týkají života v naší místní části. Zveřejňujeme tedy hlavní body diskuse v následujícím zápisu:

Jednání se starostou p. Martincem a s místostarostou p. Niklem 17.2.2014

o bodech z veřejné schůze z 8.11.2013

 

Za OV Údavy: Naďa Turnhöferová, Oldřich Milt

Projednávaná témata:     

                                                                                                            

  • podomní prodej – platí zákaz, zástupci města prověří možnost umístění informačních cedulek na krajích obce – do současné doby nezaznamenán jediný problém, oba pánové prověří možnosti umístění informačních tabulek, upozornění bude zveřejněno v dalším čísle Našich novin, my sami umístíme informaci do vývěsky
  • slepice, psi a jejich výkaly na obecních pozemcích – adresně poslat dopis majitelům zvířat (seznam majitelů předáme MěÚ a požádáme o jeho rozeslání) –  upozornění bude zveřejněno v dalším čísle Našich novin, my sami umístíme informaci do vývěsky
  • cesta k Rovnému – pokud většina občanů bude pro, bude cesta zpevněna v roce 2014, Olga Říhová je proti – nutno řešit odvod vody stékající do obce – po projednání na osadním výboru dne 5.2.2014 si většina obyvatel přeje zpevnit cestu k Rovnému , je však nutné vybudovat ještě další  kanál pro odvod vody
  • odkup ruiny č.p. 7 (Pavlíkovo) – v současné chvíli strženo – hasiči vlastními silami pomohli s likvidací – firma DRUPOS Chotěboř  vytvoří projekt na autobusovou zastávku (za 50 000,-Kč), cena stavby cca 0,5 milionu Kč
  • cyklostezka – všichni přítomní občané Údav podporují nejrychlejší  variantu cyklostezky – možno použít původní variantu podle silnice č.37 – objednán projekt u Druposu za 164.000,- Kč, odhad ceny za stavbu 16.000.000,- Kč
  • čistění struhy napříč vsí – je zarostlá a vylévá se, nikdo o ni nepečuje – bylo přislíbeno vyčistit na jaře 2014
  • Stání na kontejnery – p. Josef Marek předložil cenovou nabídku v hodnotě 169 000,-Kč, město bude hledat levnější variantu, prostor bude celý vyvezen – švestky budou vykáceny
  • otázka nájmu za pořádání soukromých akcí v sále hospůdky – město nás obeznámilo se situací v jiných místních částech. OV + SDH společně projednají a dají městu vlastní návrh, od koho a za jakých podmínek nájem vybírat.

 

     V Údavech         18.2.2014                                                      Osadní výbor Údavy

                                                                                                 Naďa Turnhöferová

 

 

 

Aktuality

2.6.2024 opožděně padesátiny více...
20.5.2024 hrady, lodě, podzemí... více...
9.5.2024 čestný starosta sboru slaví 85 více...

Kalendář akcí

kdo, kdy, kde, jak atd. více...
18. ročník je za dveřmi více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom