letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Z okrskové výroční valné hromady

V pátek 28.2.2014 se v klubovně SDH Krucemburk sešla výroční valná hromada 4. okrsku OSH ČMS, aby zhodnotila práci za minulý rok a vytýčila program činnosti na rok 2014. Zúčastnili se zástupci všech sborů v našem okrsku a u předsednického stolu pak J. Němec - zástupce okrsku ve výkonném výboru OSH ČMS, starosta okrsku K. Štěrba, velitel okrsku M. Rothanzl a ředitel HZS ÚO Havlíčkův Brod plk. Mgr. Luboš Vacek. Všechny sbory informovaly o své činnosti za rok 2013, vedení pak o plánu na letošní rok, včetně termínu okrskové soutěže - ta se bude konat 3.5.2014 v Podmoklanech. Takže na přípravu již není moc času. Následovalo vyhodnocení celoroční soutěže okrsku pro naše sbory za účast a výsledky v našich soutěžích. Zvítězil SDH Podmoklany před SDH Údavy a SDH Sobíňov. Za náš sbor převzal krásný pohár starosta sboru Miloslav Pátek. V závěru setkání nás pohostili krucemburští výborným guláškem a touto cestou jim děkujeme za pohostinnost a přípravu výroční valné hromady.

VVH okrsku č. 4 v klubovně SDH Krucemburk

Okrsek výročka 2014

M. Rothanzl, K. Štěrba a L. Vacek

Okrsek 2

Starosta SDH Údavy přebírá pohár za 2. místo v celoroční soutěži okrsku

Pohár za 2. místo

Kalendář akcí

se zástupci města více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH