letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Výsledky ankety Osadního výboru

V sobotu 18.10.2014 se sešel stávající Osadní výbor Údavy k vyhodnocení ankety občanů, koho by rádi viděli ve výboru pro další období po komunálních volbách v letech 2014 - 2018. Nebyly to tedy volby, nýbrž jen návrhy občanů Údav, kterým lidem ze svého středu důvěřují k předávání jejich podnětů zastupitelstvu a vedení města. Členství ve výboru je veskrze dobrovolné, po vyhodnocení ankety byli tedy ti, kteří byli nejčastěji zmiňováni, osloveni, zdali přijmou místo v Osadním výboru a budou prosazovat názory údavských občanů na radnici.

Všechny členy OV potěšila vysoká účast našich sousedů v anketě. "Voličů" je v Údavech 85, z toho 58 z nich se ankety zúčastnilo, z toho 54 lístků bylo uznáno za platné. Procento účasti tedy vysoké - 63,5 %! Jeden respondent (-ka?) nám k prázdnému formuláři napsal (-la?), že jsme lístky očíslovali proto, abychom mohli sledovat, kdo koho volí. K tomu jen malou vysvětlivku - číslování bylo zvoleno pro počet voličů, aby se lístky nemohly množit na kopírce. Toť vše. Nicméně, pokud někdo žije v představě, že ho Osadní výbor špehuje, nechejme mu jeho názor. K vyhodnocení ankety se sešlo 7 členů OV a jako nezávislý kontrolor kronikář obce Ota Formánek. Všechny lístky tedy byly přečteny a dvojmo současně zaznamenány do dvou totožných archů, které pak byly porovnány.

Arch s výsledky sčítání najdete zde a také ve vývěsce na hasičské zbrojnici.

Zápis z jednání najdete zde.

Po kontrole správnosti bylo vypracováno pořadí prvních osmi a ti pak následně osloveni, zdali chtějí tuto dobrovolnou práci pro obec vykonávat. Dva z osmi práci na další období odmítli, takže OV pro léta 2014 - 2018 bude šestičlenný v tomto složení:

Předsedkyně:

Naďa Turnhöferová

Členové:

Oldřich Milt

Bohuslav Němec

Václava Rothanzlová

Petr Pelda

Petr Turnhöfer

Členy a kontakty na ně najdete zde.

Osadní výbor děkuje všem občanům Údav za jejich názor na složení OV a bude se v následujících letech opět snažit pracovat v náš všeobecný prospěch co nejefektivněji. Všichni občané, včetně chalupářů, se mohou se svými podněty obracet na kteréhokoliv člena Osadního výboru. Budeme také rádi, když nám v práci pro obec pomůžete. Z vysoké účasti je vidět, že lidé v Údavech mají o život v obci zájem a nechtějí jen pasivně přihlížet okolnímu dění.

Obrázky z vyhodnocení ankety

anketa 1

anketa 2

anketa 3

Aktuality

20.5.2023 auta, historie, lázeňství více...
9.5.2023 prohlídka domů před stavbou silnice více...

Kalendář akcí

další neformální posezení od 15 hodin více...
přijďte povzbudit naše borce více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom