letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Výsledky ankety Osadního výboru

V sobotu 18.10.2014 se sešel stávající Osadní výbor Údavy k vyhodnocení ankety občanů, koho by rádi viděli ve výboru pro další období po komunálních volbách v letech 2014 - 2018. Nebyly to tedy volby, nýbrž jen návrhy občanů Údav, kterým lidem ze svého středu důvěřují k předávání jejich podnětů zastupitelstvu a vedení města. Členství ve výboru je veskrze dobrovolné, po vyhodnocení ankety byli tedy ti, kteří byli nejčastěji zmiňováni, osloveni, zdali přijmou místo v Osadním výboru a budou prosazovat názory údavských občanů na radnici.

Všechny členy OV potěšila vysoká účast našich sousedů v anketě. "Voličů" je v Údavech 85, z toho 58 z nich se ankety zúčastnilo, z toho 54 lístků bylo uznáno za platné. Procento účasti tedy vysoké - 63,5 %! Jeden respondent (-ka?) nám k prázdnému formuláři napsal (-la?), že jsme lístky očíslovali proto, abychom mohli sledovat, kdo koho volí. K tomu jen malou vysvětlivku - číslování bylo zvoleno pro počet voličů, aby se lístky nemohly množit na kopírce. Toť vše. Nicméně, pokud někdo žije v představě, že ho Osadní výbor špehuje, nechejme mu jeho názor. K vyhodnocení ankety se sešlo 7 členů OV a jako nezávislý kontrolor kronikář obce Ota Formánek. Všechny lístky tedy byly přečteny a dvojmo současně zaznamenány do dvou totožných archů, které pak byly porovnány.

Arch s výsledky sčítání najdete zde a také ve vývěsce na hasičské zbrojnici.

Zápis z jednání najdete zde.

Po kontrole správnosti bylo vypracováno pořadí prvních osmi a ti pak následně osloveni, zdali chtějí tuto dobrovolnou práci pro obec vykonávat. Dva z osmi práci na další období odmítli, takže OV pro léta 2014 - 2018 bude šestičlenný v tomto složení:

Předsedkyně:

Naďa Turnhöferová

Členové:

Oldřich Milt

Bohuslav Němec

Václava Rothanzlová

Petr Pelda

Petr Turnhöfer

Členy a kontakty na ně najdete zde.

Osadní výbor děkuje všem občanům Údav za jejich názor na složení OV a bude se v následujících letech opět snažit pracovat v náš všeobecný prospěch co nejefektivněji. Všichni občané, včetně chalupářů, se mohou se svými podněty obracet na kteréhokoliv člena Osadního výboru. Budeme také rádi, když nám v práci pro obec pomůžete. Z vysoké účasti je vidět, že lidé v Údavech mají o život v obci zájem a nechtějí jen pasivně přihlížet okolnímu dění.

Obrázky z vyhodnocení ankety

anketa 1

anketa 2

anketa 3

Aktuality

30.6.2024 účast, počasí, výkony více...
2.6.2024 opožděně padesátiny více...
20.5.2024 hrady, lodě, podzemí... více...

Kalendář akcí

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom