letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Výroční valná hromada 2015

V sobotu 17.1.2015 proběhla výroční valná hromada SDH Údavy, vzhledem k datu volební. Členové byli seznámeni s činností za poslední rok a s plánem práce na rok následující. Přivítali jsme také hosty - jednak starostu města Jana Martince a místostarostu Bohumíra Nikla, ale i mnohé kolegy z okolních sborů. Poslední rok jsme si připomenuli ve video prezentaci, akcí byla spousta a sezóna pro naše družstva v soutěžích úspěšná. Zvláště děvčata předvedla svou stabilní vysokou výkonnost. Ocenění za práci pro sbor převzali Miloslav Pátek, Oldřich Milt, Bohuslav Němec, František Joska, Luboš Kujal a odstupující dlouholetý hospodář Miroslav Drápalík. Volební komisi vedl František Plíšek a do nového výboru SDH Údavy byli zvoleni tito lidé:

Oldřich Milt            starosta SDH

Bohuslav Němec    náměstek starosty

Miroslav Rothanzl    velitel

David Malínský        zástupce velitele

Milan Joska            strojník

Petr Turnhöfer        hospodář

Petr Pelda              předseda revizní rady

Miloslav Pátek         člen výboru

Po zhotovení zápisu z VVH jej zveřejníme v celém rozsahu zde.

Obrázky z valné hromady najdete ve Fotogalerii z akcí.

VVH 2015

Aktuality

9.5.2024 čestný starosta sboru slaví 85 více...
1.5.2024 pálení čarodějnic se vydařilo více...
21.4.2024 okolo naší obce více...

Kalendář akcí

přihlaste se do 8. května 2024 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom