letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Výroční valná hromada 2015

V sobotu 17.1.2015 proběhla výroční valná hromada SDH Údavy, vzhledem k datu volební. Členové byli seznámeni s činností za poslední rok a s plánem práce na rok následující. Přivítali jsme také hosty - jednak starostu města Jana Martince a místostarostu Bohumíra Nikla, ale i mnohé kolegy z okolních sborů. Poslední rok jsme si připomenuli ve video prezentaci, akcí byla spousta a sezóna pro naše družstva v soutěžích úspěšná. Zvláště děvčata předvedla svou stabilní vysokou výkonnost. Ocenění za práci pro sbor převzali Miloslav Pátek, Oldřich Milt, Bohuslav Němec, František Joska, Luboš Kujal a odstupující dlouholetý hospodář Miroslav Drápalík. Volební komisi vedl František Plíšek a do nového výboru SDH Údavy byli zvoleni tito lidé:

Oldřich Milt            starosta SDH

Bohuslav Němec    náměstek starosty

Miroslav Rothanzl    velitel

David Malínský        zástupce velitele

Milan Joska            strojník

Petr Turnhöfer        hospodář

Petr Pelda              předseda revizní rady

Miloslav Pátek         člen výboru

Po zhotovení zápisu z VVH jej zveřejníme v celém rozsahu zde.

Obrázky z valné hromady najdete ve Fotogalerii z akcí.

VVH 2015

Aktuality

23.6.2020 příprava areálu více...
22.5.2020 výsadba květin více...
15.5.2020 prodej oknem do pergoly více...

Kalendář akcí

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH