letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Voda u nás a okolo nás

Dva dny dešťů zvedly hladiny toků na Vysočině i jinde. U nás to nikdy není tak hrozné díky poloze vesnice, nicméně i tak je všude vody dost. Na větších tocích v okolí je to o poznání horší. Doubrava i Chrudimka jsou vylité a v některých místech již zaplavují obydlí.

Vtok do požární nádrže v Údavech je mnohem silnější než jindy

nádrž

Údavský potůček (strouha) v "normálním" stavu mezi Miltovými a Malínskými

strouha 1


A takhle vypadal dnes...

strouha 2

Chrudimka pod soutokem se Slubicí u stanského mostu od Všeradova...

Chrudimka1

...a od Stanu

Chrudimka 2

Ve Vítanově již Chrudimka vystoupila z břehů a zaplavovala zahrady u obydlí

Vítanov

Aktuality

23.11.2020 hlasujte pro ni více...
7.11.2020 natřeli jsme stromky více...
28.10.2020 opatření kvůli pandemii více...

Kalendář akcí

snad nám koronavirus dovolí více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH