letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Voda u nás a okolo nás

Dva dny dešťů zvedly hladiny toků na Vysočině i jinde. U nás to nikdy není tak hrozné díky poloze vesnice, nicméně i tak je všude vody dost. Na větších tocích v okolí je to o poznání horší. Doubrava i Chrudimka jsou vylité a v některých místech již zaplavují obydlí.

Vtok do požární nádrže v Údavech je mnohem silnější než jindy

nádrž

Údavský potůček (strouha) v "normálním" stavu mezi Miltovými a Malínskými

strouha 1


A takhle vypadal dnes...

strouha 2

Chrudimka pod soutokem se Slubicí u stanského mostu od Všeradova...

Chrudimka1

...a od Stanu

Chrudimka 2

Ve Vítanově již Chrudimka vystoupila z břehů a zaplavovala zahrady u obydlí

Vítanov

Aktuality

24.9.2022 ryby braly, počasí potěšilo více...
29.8.2022 trénink, poučení i zábava více...
25.8.2022 silnice č. I/37 více...

Kalendář akcí

otevřené a neformální více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH