letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Veřejná schůze 9.3.2016

   Ve středu 9.3.2016 uspořádal Osadní výbor veřejnou schůzi pro občany s účastí zástupců města. Pozvání přijali starosta Jan Martinec a místostarosta Bohumír Nikl. Do sálu hospůdky "U lípy" přišlo asi 25 obyvatel naší vísky. Zástupci OV napřed zhodnotili posledních 6 let, co se podařilo realizovat a co ne. Nejvíce času v diskuzi bylo věnováno letošní velké akci - opravě průtahu obcí a s tím souvisejícím zbudováním chodníků, přechodu pro chodce, zastávky autobusů s čekárnou, úpravy zbrojnice a celkové úpravy návsi. Silnici bude pro ŘSD budovat Skanska (prostřednictvím jiných firem), návrh úpravy návsi vytváří ing. Vránová a bude s námi konzultován. Kromě toho by měl být ještě opraven křížek u zbrojnice a zbudována dělící stěna u kontejnerů. Takže na konci roku by mohla naše náves prohlédnout a získat novou upravenou tvář.

Členové OV informovali občany o zájezdu, který budou pořádat společně s SDH 11.6.2016 - zámek Sychrov, Ještěd, Liberec. Přihlášky a další informace budou k občanům distribuovány v dalších týdnech a zde na stránkách.

Dne 15.4.2016 od 16 hod. proběhne jako každý rok sběr odpadků z příkopů okolo naší vsi v akci Čistá vysočina. Zástupci OV vyzvali všechny obyvatele, aby se připojili a pomohli tak zlepšit životní prostředí v našem okolí. Informace budou zde i na vývěsce.

Během schůze i po ní byly vystaveny kroniky obce a SDH i s přílohami a po skončení diskuze promítl kronikář SDH Oldřich Milt prezentaci o historii obce a obrázky z minulého století, které se podařilo získat od spoluobčanů.

Zápis ze schůze najdete zde.

Veřejná schůze v sále hospůdky "U lípy"

9.3.2016

Předsedkyně OV N. Turnhöferová, starosta J. Martinec a místostarosta B. Nikl

starosta

Aktuality

20.5.2023 auta, historie, lázeňství více...
9.5.2023 prohlídka domů před stavbou silnice více...

Kalendář akcí

další neformální posezení od 15 hodin více...
přijďte povzbudit naše borce více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom