letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

SDH Údavy přispěje na léčbu mladé hasičky

Do naší e-mailové schránky dorazil dopis s žádostí o finanční pomoc pro rodinu Uchytilovu z Bezděkova, jejichž 12ti letá dcera Klárka (mladá hasička SDH Bezděkov) zápasí v pražském Motole s leukémií. Náš sbor reagoval hned na členské schůzi 18.3.2016 a rozhodl o uvolnění 2.000,- Kč ze svého účtu. Následně pak ještě jednotliví členové vybrali dalších 1.140,- Kč, takže celkově pošleme na pomoc rodině 3.140,- Kč. Starosta sboru touto cestou děkuje všem, kteří se rozhodli mladou hasičku podpořit.

Z e-mailu rodičů Klárky:

Ahoj všichni,

děkujeme, za vaší přízeň a podporu v boji proti leukémii, kterou onemocněla naše dcera Klára. Léčba je na začátku a zatím se nám daří dobře zvládat zákeřné chemoterapie. Klárka je velmi silná dvanáctiletá dívka a nemoci se staví čelem. V loňském roce dokonce se skauty vybírala na tuto nemoc peníze jako dobrovolník. Lidé v našem okolí se ptají, jak nám mohou pomoci a proto zasílám číslo účtu Klárky 2110409754/2700 , kde je možné zaslat finančňí podporu. Léčba je na dva roky a vyžaduje mou kažďodenní péči. Z tohoto důvodu nemohu pracovat a naše rodina se tím dostane do vážných finančních problémů. Děkujeme.

Se srdečným pozdravem Petra  Uchytilová a Vladimír Uchytil


Z e-mailu velitele SDH Bezděkov:

Nazdar hasičky a hasiči.

E-mail, který je níže mě poslal můj bratr a má švagrová.
Píše se vněm o těžké nemoci mojí neteře, mladé hasičky z Bezděkova, Klárce Uchytilové.
Klárka, i přes svoji drobnou postavu byla donedávna oporou našeho týmu mladých hasičů.
Ještě celý minulý rok s námi jezdila na Havlíčkobrodské turné a všechny soutěže hry Plamen.
Když se člověk zamyslí, jak může bližnímu v takové situaci pomoci, dospěje k zavěru, že nezbývá
než věřit moderní vědě a doufat v uzdravení. Pomoci takto postiženým jednotlivcům a rodinám
je však možné i jiným způsobem:
- přímý finanční dar postiženým.
- příspěvek některé z nadací - např. Kapka naděje. Příspěvky z tohoto fondu jsou přerozdělovány
  právě ošetřujícímu rodiči, který je přítomen léčbě svého dítěte a tudíž se nevěnuje svému povolání.
- registrace široké veřejnosti do registru dárců kostní dřeně.

Snažně Vás prosím, aby jste zvážili jakoukoliv formu pomoci.
Vždyť pomoc blížnímu je i hasičskou myšlenkou.

 Děkuji Všem.
Miloš Uchytil - velitel SDH Bezděkov, vedoucí MH a strýc Klárky.

P.S..
Víte že, pozdrav " Nazdar", který je hojně používán dodnes, se uchytil mezi lidmi, když české hasičstvo z organizovalo v roce 1881
sbírku na obnovu vyhořelého Národního divadla (příspěvek nazdar Národního divadla).


A Klárka Uchytilová zdraví z motolské nemocnice:

Lucka Uchytilová

Kalendář akcí

se zástupci města více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH