letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Sběrna elektroodpadu vylepšena

   Ve středu 15.3.2023 osadili pracovníci Služeb města na naši boudu pro elektroodpad nové dveře. Původní (od vodárny bývalého statku) se již rozpadaly a hrozilo zřícení na příchozí sběrače. Jak jsme již psali, v boudě je zřízeno tzv. "Místo zpětného odběru" pro vysloužilé elektrospotřebiče, které pak firma REMA sváží a zajišťuje ekologickou likvidaci.

mzo1

mzo2

Aktuality

6.12.2023 k životnímu jubileu více...
15.10.2023 nabitá sobota 14.10. více...
23.9.2023 2. ročník Memoriálu Fr. Zamazala více...
21.9.2023 ve Ždírci n. D. dne 14.10.2023 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom