letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Přáli jsme paní M. Kacafírkové

   Na konci června oslavila paní Marie Kacafírková z Údav krásné 97. narozeniny. Za Osadní výbor Údavy a MěÚ ve Ždírci n. D. popřál oslavenkyni Oldřich Milt, který předal také zdravici starosty města B. Nikla a drobné dárky. Setkání s paní Kacafírkovou je vždy plné radosti a humoru a je obdivuhodné, s jakým elánem se u ní setkáváme. Však se také manželé David a Ilona Malínští o babičku vzorně starají. Malé oslavy se účastnila i paní Božena Němcová, všichni jsme družně povídali několik hodin. Děkujeme za milé přijetí a přejeme paní Marii Kacafírkové pevné zdraví do dalších let!

mk21

Kalendář akcí

se zástupci města více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH