letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Oznámení o provedení pasportizace budov v Údavech

Oznámení o provádění pasportizace budov

Dobrý den. Naše firma, Průzkumy staveb s.r.o., bude provádět dne 22.05.2023 dokumentaci stávajícího stavu budov v souvislosti se zahájením prací stavby I/37 hr.kraje - Ždírec nad Doubravou. Zadavatel a plátce této zakázky je firma STRABAG, a.s., která stavbu provádí.

V rámci pasportizace je prováděna prohlídka jednotlivých budov z exteriéru a interiéru, jsou zakresleny případné poruchy a je pořízena jejich fotodokumentace. Tyto práce musí být provedeny, aby v budoucnu nemohlo dojít ke sporům o původ případných poruch, které můžou vzniknout v důsledku stavebních prací.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o možnost přístupu do interiéru budovy. Žádáme Vás o kontaktování pracovníka naší firmy na telefonu 731511883 nebo e-mailu info@pruzkumystaveb.cz.

 

Dotčené objekty: 

Údavy 39, 28, 25, 34, 48, 38, 14, 13, 12 24, 37, 44, 49

 

Ždírec n. D. 120, 582, 166, 141 150, 345, 333, 80, 25

 

Děkuji,

Ing. Michaela Stuchlíková.

Průzkumy staveb, s.r.o.

Lísky 1000/44

62400 BRNO

 

 

 

Aktuality

20.5.2023 auta, historie, lázeňství více...
9.5.2023 prohlídka domů před stavbou silnice více...

Kalendář akcí

další neformální posezení od 15 hodin více...
přijďte povzbudit naše borce více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom