letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Osadní výbor bilancoval

Osadní výbor Údavy v pátek 12.9.2014 zasedl ke zhodnocení své práce za uplynulé 4 roky a konstatoval, že většinu navržených akcí ve vsi se podařilo splnit. Výjimkou je stále cyklostezka do Ždírce n. D., která se alespoň posunula do fáze projektu a jednání s majiteli pozemků, přes které by měla budoucí stezka vést. Osadní výbor děkuje občanům za spolupráci a podněty. Jako poslední akci připravil anketu k volbě nových členů Osadního výboru Údavy. Stručný zápis z jednání najdete zde, popis splněných úkolů na této straně níže.

Všichni občané - voliči dostanou společně s hlasovacími lístky pro komunální volby ve dnech 10.-11.10.2014 ještě anketní lístek pro volbu členů Osadního výboru! Na tento anketní lístek mohou napsat 7 návrhů na členy Osadního výboru a anketní lístek vhodit do schránky umístěné na hasičské zbrojnici u vývěsek. Tento anketní lístek nevhazujte do urny při komunálních volbách ve Ždírci n. D.!!!


Stávající Osadní výbor anketu vyhodnotí, navrhne nové členy a předá návrh MěÚ ve Ždírci n. D.

Ze splněných úkolů v letech 2010 - 2014 vybíráme tyto:

- dodělání hřiště (odvodňovací kanálky apod.)

- označení slepé ulice na cestě na horním konci vsi

- nová autobusová čekárna ve směru na Chrudim

- oprava chodníku na mostku

- vyčištění vodoteče přes celou obec

- zrcadlo naproti výjezdu z areálu bývalé školy

- kácení starých a nebezpečných stromů na několika místech obce

- demolice rozpadlého stavení č.p.7

- oprava kanálové vpusti na horním konci

- instalace měřičů rychlosti na obou vjezdech do obce

- nové stání pro kontejnery

Ve výstavbě je obnovená cesta k Rovnému a v projektové fázi úprava hlavní silnice s novým přechodem pro chodce (v místě nynější zastávky) a novou autobusovou zastávkou (Pavlíkovo - Chvojkovo) ve směru na Ždírec n. D.

Na závěr se znovu pokochejte "balónovým" snímkem naší vesničky od Petra Turnhöfera

Údavy z balónu

Kalendář akcí

se zástupci města více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH