letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Osadní výbor bilancoval

Osadní výbor Údavy v pátek 12.9.2014 zasedl ke zhodnocení své práce za uplynulé 4 roky a konstatoval, že většinu navržených akcí ve vsi se podařilo splnit. Výjimkou je stále cyklostezka do Ždírce n. D., která se alespoň posunula do fáze projektu a jednání s majiteli pozemků, přes které by měla budoucí stezka vést. Osadní výbor děkuje občanům za spolupráci a podněty. Jako poslední akci připravil anketu k volbě nových členů Osadního výboru Údavy. Stručný zápis z jednání najdete zde, popis splněných úkolů na této straně níže.

Všichni občané - voliči dostanou společně s hlasovacími lístky pro komunální volby ve dnech 10.-11.10.2014 ještě anketní lístek pro volbu členů Osadního výboru! Na tento anketní lístek mohou napsat 7 návrhů na členy Osadního výboru a anketní lístek vhodit do schránky umístěné na hasičské zbrojnici u vývěsek. Tento anketní lístek nevhazujte do urny při komunálních volbách ve Ždírci n. D.!!!


Stávající Osadní výbor anketu vyhodnotí, navrhne nové členy a předá návrh MěÚ ve Ždírci n. D.

Ze splněných úkolů v letech 2010 - 2014 vybíráme tyto:

- dodělání hřiště (odvodňovací kanálky apod.)

- označení slepé ulice na cestě na horním konci vsi

- nová autobusová čekárna ve směru na Chrudim

- oprava chodníku na mostku

- vyčištění vodoteče přes celou obec

- zrcadlo naproti výjezdu z areálu bývalé školy

- kácení starých a nebezpečných stromů na několika místech obce

- demolice rozpadlého stavení č.p.7

- oprava kanálové vpusti na horním konci

- instalace měřičů rychlosti na obou vjezdech do obce

- nové stání pro kontejnery

Ve výstavbě je obnovená cesta k Rovnému a v projektové fázi úprava hlavní silnice s novým přechodem pro chodce (v místě nynější zastávky) a novou autobusovou zastávkou (Pavlíkovo - Chvojkovo) ve směru na Ždírec n. D.

Na závěr se znovu pokochejte "balónovým" snímkem naší vesničky od Petra Turnhöfera

Údavy z balónu

Aktuality

9.5.2024 čestný starosta sboru slaví 85 více...
1.5.2024 pálení čarodějnic se vydařilo více...
21.4.2024 okolo naší obce více...

Kalendář akcí

přihlaste se do 8. května 2024 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom