letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Návštěva archivu

Za typického listopadového počasí po prodlouženém víkendu se vypravili kronikáři Ota Formánek (obecní) a Olda Milt (hasičský) na návštěvu Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě, aby se seznámili s obsahem fondu "Archiv obce Údavy". První návštěva byla věnována prozkoumání fondu a zhodnocení, které dokumenty by bylo dobré prostudovat podrobněji, případně zapůjčit a digitalizovat. Cílem je nejdůležitější část fondu počítačově zpracovat a během příštího roku postupně zveřejnit na internetu, kde by byly všechny důležité dokumenty ze života obce - kroniky, zápisy ze zastupitelstev, rozpočty... V archivu je nejstarším dokumentem "Počet obecní přes příjem a vydání v obci Audavech za rok 1858", z něhož nabízíme ukázku zde. Dále tu najdeme domovské listy a čeledínské knížky, pracovní knížky, rozpočty ústavu chudých, vojenskou evidenci, inventáře parcel i obecního majetku, voličské listy apod. Hasičů se týká spousta zápisů z obecní rady či zastupitelstva, pro zajímavost se můžete podívat na první žádost hasičů z konce roku 1902 o záruky obce na hasičskou výzbroj - obrázek zde.

Věříme, že postupem času se podaří část materiálů zpracovat a seznámit Vás s nimi.Kronikář O. Formánek

 

Aktuality

6.12.2023 k životnímu jubileu více...
15.10.2023 nabitá sobota 14.10. více...
23.9.2023 2. ročník Memoriálu Fr. Zamazala více...
21.9.2023 ve Ždírci n. D. dne 14.10.2023 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom