letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Následky vichřice u nás

Vichřice, která se prohnala naším krajem ve dnech 27. - 28.12.2020, způsobila kromě dlouhého výpadku elektřiny také další škody v okolních lesích. Po kůrovci se tedy projevily i jiné přírodní živly. Následky jsou vidět na všech stranách okolo nás, obrázky jsou z lesíku na cestě z Údav k nádraží Stružinec, na začátku hráze bývalého Údavského rybníku. V současné době zřejmě nelze doporučit vycházky do našich lesů.

les1

les2

les3

Kalendář akcí

se zástupci města více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH