letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Náhradní doprava z Údav do Ždírce n. D. po prázdninách

Jak do školy z Údav, Horního a Nového Studence po prázdninách?

 

Od 1. 9. 2023 do 10. 9. 2023 bude úsek od hřbitova k firmě Czech LANA průjezdný pouze pro vozidla stavby a autobusy. Pro ostatní dopravu bude platit zákaz vjezdu. Autobusy od 1.9. do 8.9.2023 budou přes Studenec, Slavíkov a Rovný jezdit dle standardního jízdního řádu, na který jsou děti a rodiče zvyklí. Zahájení školy by tedy mělo proběhnout bez větších problémů v dopravě.

Pozor: Údavy v prvním týdnu – sledujte aktuální informace na webu města.

Komplikace nastane 11. 9. 2023, kdy bude kvůli opravě neprůjezdný úsek Ždírec nad Doubravou světelná křižovatka – vjezd do firmy Czech LANA. Z toho důvodu bude u firmy Czech LANA zřízena dočasná zastávka náhradní dopravy označená „Ždírec n.Doubr., u LANY“  a autobusová doprava bude upravena následovně.

1) Nový a Horní Studenec od 11.9.2023

Autobusy na lince 600350 budou jezdit z Chotěboře přes Podmoklany a Studenec ke hřbitovu a dál na Rovný – Slavíkov – Chotěboř a opačně. Ranní autobus, který má odjezd z Nového Studence v 6:44, doveze děti ke hřbitovu. Zde děti přesednou na náhradní dopravu v 6:55 a ta je dopraví do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY. Zde na ně bude čekat doprovod a ten je doprovodí podél stavby silnice bezpečně a včas až do školy. Doprovod bude z řad pedagogů nebo zaměstnanců města.

Zpět do Studence pojede ze zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY náhradní doprava ve 14:03 a 15:25 a doveze děti ke hřbitovu, kde přesednou na autobus jedoucí na Horní Studenec a Podmoklany.

2)Údavy a Rovný od 11.9.2023

Z Údav pojede náhradní doprava v 6:33 přes Rovný do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY, kde bude v 6:44. Zde na děti bude čekat doprovod a ten je doprovodí podél stavby silnice bezpečně a včas až do školy.

Odpoledne pojede náhradní doprava ze zastávky Ždírec n.Doubr., u  LANY ve 14:03 a v 15:25 do Údav se zastávkou u hřbitova.

3) Slavíkov (Horní a Dolní Vestec) od 11.9.2023

Na cestu do školy je možné využít ranní spoj ze Slavíkova v 6.00 do Sloupna a zde přesednout na náhradní dopravu v 6:10 do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY. Je možné také pokračovat do Chotěboře a přestoupit na autobus do Ždírce nad Doubravou. Druhou možností bude využití náhradní dopravy ze zastávky Rovný v 6:33 do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY (viz doprava z Údav a Rovného). Bohužel se nepodařilo zajistit dopravu až ze Slavíkova.

Odpoledne pojede ze zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY náhradní doprava ve 14:03 a doveze děti do Rovného a na Slavíkov. Další spoj  v 15:25 pojede do Rovného, Slavíkova, Horního a Dolního Vestce.

Kompletní jízdní řády jsou přiloženy na následujících stranách.

Oprava silnice I/37 by měla být dokončena nejpozději do konce října 2023.

Ing. František Němec, místostarosta

Jízdní řády od 11.9.2023:

 jr1

jr2

                        

 

 

Aktuality

23.9.2023 2. ročník Memoriálu Fr. Zamazala více...
21.9.2023 ve Ždírci n. D. dne 14.10.2023 více...
2.9.2023 kvůli opravě silnice více...
29.8.2023 u Radegasta bylo ještě léto více...

Kalendář akcí

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom