letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Náhradní doprava z Údav do Ždírce n. D. po prázdninách

Jak do školy z Údav, Horního a Nového Studence po prázdninách?

 

Od 1. 9. 2023 do 10. 9. 2023 bude úsek od hřbitova k firmě Czech LANA průjezdný pouze pro vozidla stavby a autobusy. Pro ostatní dopravu bude platit zákaz vjezdu. Autobusy od 1.9. do 8.9.2023 budou přes Studenec, Slavíkov a Rovný jezdit dle standardního jízdního řádu, na který jsou děti a rodiče zvyklí. Zahájení školy by tedy mělo proběhnout bez větších problémů v dopravě.

Pozor: Údavy v prvním týdnu – sledujte aktuální informace na webu města.

Komplikace nastane 11. 9. 2023, kdy bude kvůli opravě neprůjezdný úsek Ždírec nad Doubravou světelná křižovatka – vjezd do firmy Czech LANA. Z toho důvodu bude u firmy Czech LANA zřízena dočasná zastávka náhradní dopravy označená „Ždírec n.Doubr., u LANY“  a autobusová doprava bude upravena následovně.

1) Nový a Horní Studenec od 11.9.2023

Autobusy na lince 600350 budou jezdit z Chotěboře přes Podmoklany a Studenec ke hřbitovu a dál na Rovný – Slavíkov – Chotěboř a opačně. Ranní autobus, který má odjezd z Nového Studence v 6:44, doveze děti ke hřbitovu. Zde děti přesednou na náhradní dopravu v 6:55 a ta je dopraví do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY. Zde na ně bude čekat doprovod a ten je doprovodí podél stavby silnice bezpečně a včas až do školy. Doprovod bude z řad pedagogů nebo zaměstnanců města.

Zpět do Studence pojede ze zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY náhradní doprava ve 14:03 a 15:25 a doveze děti ke hřbitovu, kde přesednou na autobus jedoucí na Horní Studenec a Podmoklany.

2)Údavy a Rovný od 11.9.2023

Z Údav pojede náhradní doprava v 6:33 přes Rovný do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY, kde bude v 6:44. Zde na děti bude čekat doprovod a ten je doprovodí podél stavby silnice bezpečně a včas až do školy.

Odpoledne pojede náhradní doprava ze zastávky Ždírec n.Doubr., u  LANY ve 14:03 a v 15:25 do Údav se zastávkou u hřbitova.

3) Slavíkov (Horní a Dolní Vestec) od 11.9.2023

Na cestu do školy je možné využít ranní spoj ze Slavíkova v 6.00 do Sloupna a zde přesednout na náhradní dopravu v 6:10 do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY. Je možné také pokračovat do Chotěboře a přestoupit na autobus do Ždírce nad Doubravou. Druhou možností bude využití náhradní dopravy ze zastávky Rovný v 6:33 do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY (viz doprava z Údav a Rovného). Bohužel se nepodařilo zajistit dopravu až ze Slavíkova.

Odpoledne pojede ze zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY náhradní doprava ve 14:03 a doveze děti do Rovného a na Slavíkov. Další spoj  v 15:25 pojede do Rovného, Slavíkova, Horního a Dolního Vestce.

Kompletní jízdní řády jsou přiloženy na následujících stranách.

Oprava silnice I/37 by měla být dokončena nejpozději do konce října 2023.

Ing. František Němec, místostarosta

Jízdní řády od 11.9.2023:

 jr1

jr2

                        

 

 

Aktuality

10.3.2024 a hlavně se dosyta pobavili více...
1.3.2024 sběrna opět připravena na vysloužilé spotřebiče více...
22.2.2024 jak jezdí řidiči více...

Kalendář akcí

přihlaste se do 8. května 2024 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom