letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

MAS Havlíčkův kraj - dotazník

Na konci září se zúčastnili Bohouš Němec a Olda Milt kulatého stolu MAS Havlíčkův kraj, které jsou SDH Údavy i město Ždírec n. D. členy (fotogalerie z jednání na http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/?galAlbum=50&text=Kulat%25C3%25BD%2Bst%25C5%25AFl%2Bve%2B%25C5%25BDd%25C3%25ADrci%2B17.%2B9.%2B2013). MAS - Místní akční skupina - je regionální struktura obcí a spolků, která žádá ministestva a jejich fondy o dotace na rozvoj našeho regionu a získané prostředky pak rozděluje v různých oblastech vítězným projektům. Na tomto zasedání se diskutovala tvorba priorit regionu na léta 2014 - 2020, na které se budou finance od fondů žádat. Obce a spolky pak mohou se svými projekty soutěžit o přidělené dotace pro naši MAS Havlíčkův kraj. Pro jasnější představu - z prostředků MAS se zčásti financovaly např. památník padlých ve Ždírci nebo rekonstrukce hasičské klubovny na Kohoutově. MAS ovšem potřebuje od občanů informace, co jim v regionu či obci chybí, na co by se měly oblasti podpory zaměřit. Zápis z jednání u kulatého stolu zde: http://www.havlickuvkraj.cz/mistni-agenda-21/zapis-z-jednani-u-kulateho-stolu-ve-zdirci-nad-doubravou. Paní ředitelka MAS Havlíčkův kraj nám proto po zasedání napsala:

Dobrý den,

na našem webu v odkaze http://www.havlickuvkraj.cz/strategie/analyza-uzemi-k-integrovane-strategii-uzemi/dotaznik-k-tvorbe-integrovane-strategie-uzemi naleznete krátký dotazník. Prosím Vás o jeho vyplnění a šíření. K nové strategii pro období 2014 - 2020 potřebujeme získat co nejvíce názorů od obyvatel z našeho území. Dotazník je naprosto anonymní, nikdo nemusí mít obavy ze zveřejnění svých názorů. Dotazník, prosím, vyplňte co nejdříve.

Předem děkuji za Váš čas.

S pozdravem Jaroslava Hájková, MAS Havlíčkův kraj

Stránky MAS Havlíčkův kraj můžete navštívit na této adrese: http://www.havlickuvkraj.cz/
Pokud tedy najdete chvilku času a dotazník vyplníte a pak jedním kliknutím odešlete, budou na MAS mít o naší vesničce a našich problémech více informací. A třeba se najde oblast, ve které bychom mohli zažádat o dotaci, kdoví...

Údavy

Aktuality

30.6.2024 účast, počasí, výkony více...
2.6.2024 opožděně padesátiny více...
20.5.2024 hrady, lodě, podzemí... více...

Kalendář akcí

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom