letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

MAS Havlíčkův kraj - dotazník

Na konci září se zúčastnili Bohouš Němec a Olda Milt kulatého stolu MAS Havlíčkův kraj, které jsou SDH Údavy i město Ždírec n. D. členy (fotogalerie z jednání na http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/?galAlbum=50&text=Kulat%25C3%25BD%2Bst%25C5%25AFl%2Bve%2B%25C5%25BDd%25C3%25ADrci%2B17.%2B9.%2B2013). MAS - Místní akční skupina - je regionální struktura obcí a spolků, která žádá ministestva a jejich fondy o dotace na rozvoj našeho regionu a získané prostředky pak rozděluje v různých oblastech vítězným projektům. Na tomto zasedání se diskutovala tvorba priorit regionu na léta 2014 - 2020, na které se budou finance od fondů žádat. Obce a spolky pak mohou se svými projekty soutěžit o přidělené dotace pro naši MAS Havlíčkův kraj. Pro jasnější představu - z prostředků MAS se zčásti financovaly např. památník padlých ve Ždírci nebo rekonstrukce hasičské klubovny na Kohoutově. MAS ovšem potřebuje od občanů informace, co jim v regionu či obci chybí, na co by se měly oblasti podpory zaměřit. Zápis z jednání u kulatého stolu zde: http://www.havlickuvkraj.cz/mistni-agenda-21/zapis-z-jednani-u-kulateho-stolu-ve-zdirci-nad-doubravou. Paní ředitelka MAS Havlíčkův kraj nám proto po zasedání napsala:

Dobrý den,

na našem webu v odkaze http://www.havlickuvkraj.cz/strategie/analyza-uzemi-k-integrovane-strategii-uzemi/dotaznik-k-tvorbe-integrovane-strategie-uzemi naleznete krátký dotazník. Prosím Vás o jeho vyplnění a šíření. K nové strategii pro období 2014 - 2020 potřebujeme získat co nejvíce názorů od obyvatel z našeho území. Dotazník je naprosto anonymní, nikdo nemusí mít obavy ze zveřejnění svých názorů. Dotazník, prosím, vyplňte co nejdříve.

Předem děkuji za Váš čas.

S pozdravem Jaroslava Hájková, MAS Havlíčkův kraj

Stránky MAS Havlíčkův kraj můžete navštívit na této adrese: http://www.havlickuvkraj.cz/
Pokud tedy najdete chvilku času a dotazník vyplníte a pak jedním kliknutím odešlete, budou na MAS mít o naší vesničce a našich problémech více informací. A třeba se najde oblast, ve které bychom mohli zažádat o dotaci, kdoví...

Údavy

Aktuality

15.10.2023 nabitá sobota 14.10. více...
23.9.2023 2. ročník Memoriálu Fr. Zamazala více...
21.9.2023 ve Ždírci n. D. dne 14.10.2023 více...
2.9.2023 kvůli opravě silnice více...

Kalendář akcí

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom