letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Jednání o zastávce a přechodu pro chodce

Zástupci města se po déletrvajících neúspěšných jednáních o výstavbě přechodu pro chodce a přemístění autobusové zastávky v Údavech rozhodli svolat výjezdní schůzku přímo na místo - k nám do vsi. V úterý 29.7. v 11 hodin přijeli z města starosta Jan Martinec , místostarosta Bohumír Nikl, vedoucí Služeb města Bohouš Němec, dále pak zástupci ŘSD, Policie ČR a projektantské firmy Drupos HB. Za Osadní výbor byl přítomen Oldřich Milt, za vlastníka dotčeného pozemku pro budoucí zastávku František Joska. Cílem bylo na místě vyjasnit situaci s umístěním přechodu a přemístěním zastávky autobusů, neboť autobusy ve směru od Hlinska a Trh. Kamenice zastavují mimo zastávku a způsobují kvůli otáčení okolo penzionu U Pecinů na silnici I. třídy nebezpečné situace. Po zhruba hodinovém jednání a objasnění situace dospěli všichni účastníci ke shodě, že navržené řešení je průchodné a projekt po několika málo úpravách dostane zelenou. Tedy - přechod by měl být se všemi náležitostmi (osvětlení, označení) veden z prostoru dnešní zastávky přes silnici ke Stehnovým, nová zastávka pak naproti penzionu U Pecinů před odbočkou u hasičské zbrojnice. Po absolvování všech úředních náležitostí se tedy snad dočkáme definitivní realizace těchto úprav a následně budeme moci přemýšlet o využití nově organizovaného prostoru návsi v Údavech. Jakmile bude projekt definitivně odsouhlasen, jistě nás s ním zástupci města seznámí. Všem zúčastněným na dnešní schůze touto cestou děkujeme za vstřícné jednání a těšíme se na novou tvář naší návsi.

Aktuality

12.10.2020 minimálně do 3.11.2020 více...
1.10.2020 před rekonstrukcí více...
30.9.2020 opět můžete nosit staré elektropřístroje více...

Kalendář akcí

zase jim to natřeme více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH