letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Informace k volbám do zastupitelstva města a do Senátu PČR

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

 

OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC N.D. A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

 

Starosta města Ždírec nad Doubravou podle §29 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupi- telstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 

          Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

-       v pátek 5. října 2018  v době od 14,00 do 22,00 hodin

-       v sobotu 6. října 2018 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

 

  Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

-       v pátek 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

-       v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

                   Místo konání voleb, adresa volební místnosti:

 

Místem konání voleb v okrsku č. 1 je zasedací místnost Městského úřadu Ždírec n.D., Školní 500, pro voliče ze severní části Ždírce n.D., Benátek, Kohoutova, Údav a Stružince, počet zástěn 2.

 

Místem konání voleb v okrsku č. 2 je společenská místnost v Domě s pečovatelskou služ- bou ve Ždírci n.D., Nad Řekou 560, pro voliče z jižní části Ždírce n.D. a Nového Ranska, počet zástěn 2.

 

Místem konání voleb v okrsku č. 3 je budova kulturního zařízení v Horním Studenci 14, pro voliče z Horního a Nového Studence, počet zástěn 1.

                Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který je zapsán v dodatku stálého seznamu voličů (občan členského státu EU), prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení pobytu a který alespoň druhý den vo- leb dosáhl věku nejméně 18 let.

           Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s informačním letákem, v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti.

 

Ve Ždírci nad Doubravou, dne 3. září 2018.

 

Jan Martinec, starosta

Aktuality

9.5.2024 čestný starosta sboru slaví 85 více...
1.5.2024 pálení čarodějnic se vydařilo více...
21.4.2024 okolo naší obce více...

Kalendář akcí

přihlaste se do 8. května 2024 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom