letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Informace k volbám do zastupitelstva města a do Senátu PČR

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

 

OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC N.D. A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

 

Starosta města Ždírec nad Doubravou podle §29 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupi- telstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 

          Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

-       v pátek 5. října 2018  v době od 14,00 do 22,00 hodin

-       v sobotu 6. října 2018 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

 

  Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

-       v pátek 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

-       v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

                   Místo konání voleb, adresa volební místnosti:

 

Místem konání voleb v okrsku č. 1 je zasedací místnost Městského úřadu Ždírec n.D., Školní 500, pro voliče ze severní části Ždírce n.D., Benátek, Kohoutova, Údav a Stružince, počet zástěn 2.

 

Místem konání voleb v okrsku č. 2 je společenská místnost v Domě s pečovatelskou služ- bou ve Ždírci n.D., Nad Řekou 560, pro voliče z jižní části Ždírce n.D. a Nového Ranska, počet zástěn 2.

 

Místem konání voleb v okrsku č. 3 je budova kulturního zařízení v Horním Studenci 14, pro voliče z Horního a Nového Studence, počet zástěn 1.

                Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který je zapsán v dodatku stálého seznamu voličů (občan členského státu EU), prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení pobytu a který alespoň druhý den vo- leb dosáhl věku nejméně 18 let.

           Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s informačním letákem, v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti.

 

Ve Ždírci nad Doubravou, dne 3. září 2018.

 

Jan Martinec, starosta

Kalendář akcí

se zástupci města více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH