letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Info z okresního shromáždění

   Letošní okresní shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů se konalo v sobotu 26.3.2022 v kulturním domě v Jeřišně. Náš sbor zastupoval starosta sboru Oldřich Milt. Shromáždění projednalo základní dokumenty pro práci v našem okresu, především rozpočet okresního sdružení. S výsledky jednání starosta seznámí členy na zasedání výboru a poté i na členské schůzi. Hlavní novinkou pro členskou základnu je informace o zvýšení členských příspěvků ze 100,- Kč na 200,- Kč od roku 2023. Tento návrh byl schválen většinou delegátů.

os

Kalendář akcí

se zástupci města více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH