letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Hospůdka "U lípy" osvobozena od EET

   Na konci měsíce května obdržel náš sbor od FÚ pro kraj Vysočina "Rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby". Je to odpověď na naši žádost, zda drobné vedlejší podnikání sboru podléhá povinnosti evidovat tržby. Protože k 15.5.2017 byl vydán nový metodický pokyn Generálního ředitelství finanční správy, požádali jsme o přehodnocení naší povinnosti evidovat tržby. Činili jsme tak od zavedení EET od 1.12.2016. V rozhodnutí je uvedeno, že platby přijímané veřejně prospěšným poplatníkem v provozovně označené v Žádosti "Hospůdka u lípy" na adrese Údavy 43, Ždírec nad Doubravou, nejsou evidovanou tržbou. Proti rozhodnutí o závazném posouzení nelze uplatnit opravné prostředky. V hospůdce tedy nemusíme vydávat účtenky s kódy na daňovou správu, nicméně každému hostu jsme připraveni účtenku za občerstvení vystavit. Taktéž platí nadále výherní soutěž pro držitele účtenek, termín slosování včas oznámíme. Rozhodnutí FÚ pro kraj Vysočina si můžete přečíst zde - str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.

eet

Aktuality

16.6.2019 zatahovali jsme ve Dřevíkově více...
26.5.2019 k padesátinám více...
19.5.2019 krásný májový výlet více...

Kalendář akcí

15. ročník soutěže více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH