letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Čištění vodoteče v Údavech

Ve středu 26.3.2014 začala firma Vl. Vrbického z Němčic s pracemi na vyčištění vodoteče (potoka) tekoucí přes naši vesničku. Strouha byla zarostlá, protože už léta o ni nikdo nepečoval, a na jejím zarostlém toku se shromažďovaly odpadní vody a bahno. Po letech našich žádostí o vyčištění (kdysi se starali vodohospodáři) se město rozhodlo konat samo a potřebné práce objednalo. Kromě odstranění bahna, kamení a travních drnů pracovníci firmy vyřezávají křovinatý nálet a čistí zarostlé odtoky od jednotlivých stavení. Tak snad nám to zase pár let vydrží...

Pracovníci firmy čistí úsek nad mostkem...

Strouha 1

Horní úsek u Culkových už je hotov...

Strouha 2

... a do požární nádrže už teče bystrý potůček

Strouha 3

Ve čtvrtek 27.3.2014 práce pokračovaly v dolní části obce. Připomeňme si, jak to vypadalo mezi Miltovými a Malínskými a Štěrbovými před rokem v dubnu 2013 - zarostlý tok sotva odtékal....

Strouha 4

...což se projevovalo takto - letos 16.3. po 2 dnech dešťů strouha nebyla schopná pobrat vodu.

Strouha 5

Dnes po úpravě vypadá tento úsek úplně jinak :-)

Strouha 6

Aktuality

15.10.2023 nabitá sobota 14.10. více...
23.9.2023 2. ročník Memoriálu Fr. Zamazala více...
21.9.2023 ve Ždírci n. D. dne 14.10.2023 více...
2.9.2023 kvůli opravě silnice více...

Kalendář akcí

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom