letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Čištění vodoteče v Údavech

Ve středu 26.3.2014 začala firma Vl. Vrbického z Němčic s pracemi na vyčištění vodoteče (potoka) tekoucí přes naši vesničku. Strouha byla zarostlá, protože už léta o ni nikdo nepečoval, a na jejím zarostlém toku se shromažďovaly odpadní vody a bahno. Po letech našich žádostí o vyčištění (kdysi se starali vodohospodáři) se město rozhodlo konat samo a potřebné práce objednalo. Kromě odstranění bahna, kamení a travních drnů pracovníci firmy vyřezávají křovinatý nálet a čistí zarostlé odtoky od jednotlivých stavení. Tak snad nám to zase pár let vydrží...

Pracovníci firmy čistí úsek nad mostkem...

Strouha 1

Horní úsek u Culkových už je hotov...

Strouha 2

... a do požární nádrže už teče bystrý potůček

Strouha 3

Ve čtvrtek 27.3.2014 práce pokračovaly v dolní části obce. Připomeňme si, jak to vypadalo mezi Miltovými a Malínskými a Štěrbovými před rokem v dubnu 2013 - zarostlý tok sotva odtékal....

Strouha 4

...což se projevovalo takto - letos 16.3. po 2 dnech dešťů strouha nebyla schopná pobrat vodu.

Strouha 5

Dnes po úpravě vypadá tento úsek úplně jinak :-)

Strouha 6

Aktuality

10.3.2024 a hlavně se dosyta pobavili více...
1.3.2024 sběrna opět připravena na vysloužilé spotřebiče více...
22.2.2024 jak jezdí řidiči více...

Kalendář akcí

přijďte pomoci s úklidem okolo obce více...
přihlaste se do 8. května 2024 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom