letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Bakalářská práce o sborech v rámci Ždírce n. D.

   V minulých cca 2 letech pracovala studentka Univerzity Pardubice Lucie Málková na bakalářské práci, která se věnovala činnosti sborů dobrovolných hasičů v rámci města Ždírce nad Doubravou. Najdeme  v ní spoustu poznatků, které bychom si ani sami neuvědomili, protože se na naši práci autorka dívá s nadhledem nezaujatého pozorovatele. V práci jsou i základní údaje o ochraně obyvatelstva apod. Není od věci si práci přečíst a nad některými poznatky se i zamyslet. Jak se ve sborech pracuje, jaká je prognóza dalšího vývoje, jaké vztahy jsou mezi nimi, jak hospodaří...

Se souhlasem autorky i Univerzity Pardubice zveřejňujeme plné znění zde.

Prezentace práce s tabulkami a grafy zde.

sbory

Kalendář akcí

se zástupci města více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


FORTECH